Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija yra skirta informaciniams tikslams. 13.lt negarantuoja informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. 13.lt neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. 13.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.

Visa svetainės informacija: straipsniai, internetinės nuorodos, video, nuotraukos yra talpinama interneto vartotojų, kurie laisva valia kelia minėtą informaciją į 13.lt svetainę.

13.LT nėra atsakinga už vartotojų keliamos informacijos turinį bei atsiriboja palaikanti išsakytą poziciją ar nuomonę.

13.lt svetainėje lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą ir elektroninio pašto adresą). Pateikdami asmeninę informaciją Jūs kartu sutinkate ir leidžiate naudoti ir tvarkyti šią informaciją ir duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis. Visi asmens duomenys, 13.lt gauti Jums naudojantis šiuo tinklalapiu, yra saugomi ir naudojami pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytus reikalavimus. 13.lt neatskleidžia Jūsų asmens duomenų tretiesiems asmenims prieš tai negavusi Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai privalo tai padaryti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Jei Jūs pastebėjote 13.lt pateiktą informaciją, kuri prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, prašome nedelsiant kreiptis į mus e-mailu: info@13.lt.

Taip pat kreipkitės, jei norite mums išsakyti savo nuomonę apie 13.lt skelbiamą informaciją, turit kokių idėjų, nusiskundimų ar pageidavimų. Tiesiog rašykite bendru e-mailu: info@13.lt.

Pagarbiai,
13.lt Redakcija